Juglasciems

Novietne
Jugla, Rīga
Funkcija
Ciemats
Stadija
Skiču piedāvājums
Zemesgabals
625200 m2
Platība
59560 m2

Attīstībai plānotā teritorija atrodas pie Rīgas pilsētas robežās- Juglas ezera krastā. Jaunveidojamo ciematu ar kopējo zemes platību 63 hektāri sastāda vairāk neka 500 privātai apbūvei paredzēti zemesgabali. Attīstības vīzija piedāvā dažādus risinājumus teritorijas kvartālu zonējumam, sabiedriskajām un rekreācijas zonam, publisko un privāto teritoriju labiekārtojumam, kā arī atsevišķo ēku arhitektūras risinājumiem. Teritorijas labiekārtojums izstrādāts sadarbībā ar SIA LANDSHAPE ainavu arhitektiem