Talsu Radošā sēta

Novietne
Lielā iela 21, Talsi
Funkcija
Tautas nams, mūzikas skola
Stadija
Realizēts
Zemesgabals
2161 m2
Platība
2959 m2

Projektā risināmais komplekss – Talsu Radošā sēta ir svaigs un gaidīts pienesums pilsētas kultūras dzīvē. Ēkā paredzēti daudzveidīgi pakalpojumi: Mūzikas skola, Tautas nama interešu izglītība, sarīkojumi, koncerti un tūrisma informācijas centrs. Koncentrētā funkciju dažādība, rekonstruējamā ēkā, mūsuprāt, spēs savstarpēji sinerģētiski papildināt un bagātināt kultūras un izglītības procesus. Ēkas plānojumā būtiskākā nozīme pievērsta tam, lai dažādo funkciju apvienojums spētu funkcionēt kā vienots organisms, reizē netraucējot katras atsevišķās funkcijas darbību. Kā projekta mērķi redzam veidot Talsu Radošo sētu kā viesmīlīgu vietu dažādām ar kultūru un izglītību saistītām aktivitātēm, vienlaikus kļūstot par novada centram atbilstošu arhitektūras vietas zīmi.