Ciems Beberos

Novietne
Beberu ciems, Babīte
Funkcija
Ciemats
Stadija
Skiču piedāvājums
Zemesgabals
29756 m2
Platība
15585 m2

Zemes gabals atrodas pie A5 autoceļa Babītes novadā Beberu ciematā. Babītes novada teritorijas plānojumā tajā paredzēta darījumu iestāžu apbūves teritorija (D). Apskatāmais zemes gabals atrodas zonā starp ātrgaitas šoseju un perspektīvā ieplānoto dzīvojamā ciemata Beberi paplašinājuma teritoriju. Šobrīd gan darījumu apbūves teritorijā, gan dzīvojamās apbūves teritorijā pieļaujamais trokšņu līmenis tiek pārsniegts. Izstrādātā attīstības priekšlikuma darījumu apbūves teritorijai Beberu ciemā mērķis ir: uzlabot vides kvalitāti dzīvojamai zonai un birojiem, paredzot skaņas barjeru un nodrošināt papildus infrastruktūru dzīvojamās apbūves teritorijai un birojiem Plānotā situācija. Paredzēts, ka, izbūvējot jauno biroju kompleksu, dzīvojamā vidē tiks sasniegtas tai atbilstošas autotransporta kustības radītās diennakts trokšņa rādītāja Ldvn vērtības, t.i., 30 - 35 dB. Turklāt, biroju ēkas projektētā dubultā fasāde samazina trokšņu līmeni ēkā par 10 dB.