Viesnīca Vecrīgā

Novietne
Vaļņu iela, Vecrīga
Funkcija
Viesnīca
Stadija
Konkursa darbs
Zemesgabals
193 m2
Platība
839 m2

Ēkas fasādes risinājums ir vēstījums par katras dzīvas būtnes dabīgo vēlmi tiekties uz augšu- pēc Saules. Fasādes risinājums priekšplānā izvirza mākslinieka redzējumu uz pasauli un likvidē tās iespējamo iedalījumu kādā arhitektūras stilā, tajā pašā reizē radot neapšaubāmu arhitektūras vietas zīmi Vecrīgā.Rīdzenes ielas fasāde veidota kā sapnis, uzdrīkstēšanās, kā mēģinājums pamodināt, atbrīvot cilvēkus, ievest citā pasaulē. Līdzīgi kā reāli cilvēkam ceļojot, nonākot cituviet, rodas iespēja paskatīties uz svešo vietu un sevi no malas. Mākslinieka skices un fasādē atspoguļotā vīzija nes vēstījumu par katras būtnes nepieciešamību un tieksmi uz augšu – pēc sauli. Fasāde saturiski un kompozicionāli dalīta trijos līmeņos pa vertikāli, no apakšējā, kur augi, dzīvnieki, augstāk cilvēki, līdz augstākajam ar dievībām, eņģeļiem.

Konkursa projekta priekšlikums piedāvā risinājumu esošās viesnīcas ēkas paplašināšanai ar jaunu piebūvi un rekonstruētu blakus esošu ēku. Šīs trīs ēkas apvienotas tā, lai veidotu vienu kopīgi darbojošos viesnīcu.