Projektu izstrādes gaitā sevišķa vērība tiek pievērsta ilgtspējīgiem būvniecības risinājumiem, piedāvājot projektēšanu arī pēc BREEAM metodoloģijas.