Apbūve Kalnciema ielā

Novietne
Kalnciema iela 23, Rīga
Funkcija
Ēku apbūve
Stadija
Skiču piedāvājums
Zemesgabals
2837 m2
Platība
2256 m2
Esošās dzīvojamās ēkas plānots rekonstruēt veidojot aktuālajām prasībām
piemērotu telpu plānojumu, pilnībā saglabājot esošo dzīvojamo funkciju. Paredzēts
nojaukt esošās nesaderīgās ēku piebūves un brīvstāvošos saimniecības šķūņus.
Zemesgabalā plānotas 2 jaunbūves. No ielas attālināto būvi paredzēts projektēt kā
dzīvojamo ēku. Uz ielas apbūves frontes plānotā būve paredzēta kā darījumu ēka.
Ņemot vērā to, ka blakus zemesgabalā atrodošā ēka ar brandmūri bloķējās pie
apskatāmā zemesgabala, pieņemta esošā apbūve par perimetrālu un attiecīgi jaunā ēka novietota uz zemesgabala robežas.