Rīgas Pils

Novietne
Pils laukums 3, Rīga
Funkcija
Muzejs
Stadija
Būvprojekts
Zemesgabals
4650 m2
Platība
10550 m2

Rīgas Livonijas ordeņa pils ilgus gadsimtus kalpojusi par varas centru lielākai vai mazākai teritorijai. Tās novietojums Rīgas pilsētas centrā, Daugavas tiešais tuvums nosaka pils nozīmīgumu teritoriāli, funkcionāli un reprezentatīvi. Rīgas pils Kastelas atjaunošanas koncepcijas pamatā ir vēsturiskās substances maksimāla saglabāšana nākamajām paaudzēm. Projektā iecerētie ēkas vēsturisko daļu pārveidojumi un mūsdienu arhitektūras elementu jaunpienesumi ir kā nepieciešamais minimums Kastelas patiesās vēsturiskās vērtības atklāšanai un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pilnvērtīgas pastāvēšanas nodrošināšanai.

Konkursa piedāvājuma autori - MARK Arhitekti un Sudraba Arhitektūra, piedaloties Holgeram Eleram un Inetai Zelčai-Sīmansonei.