Savrupmājas rekonstrukcija piemaskavas ciematā

Novietne
Funkcija
Savrupmāja
Stadija
Skiču piedāvājums
Zemesgabals
1750 m2
Platība
680 m2
Savrupmājas kapitālās rekonstrukcijas projekta gaitā tika apskatīti divi radikāli atšķirīgi arhitektūras risinājumi – tradicionālais un modernais. Apjomu kompozīcija, fasāžu detaļu un apdares risinājumi veidoti ap vienu funkcionālo plānojumu. Skices izstrādātas sadarbībā ar interjera dizaineri Jekaterinu Andersoni.