Daudzfunkcionāls inovāciju centrs

Novietne
Rūpniecības iela 2, Ventspils
Funkcija
Daudzfunkcionālā inovāciju centra jaunbūve
Stadija
Konkursa darbs
Zemesgabals
25061 m2
Platība
5858 m2
Daudzfunkcionālā inovāciju centra būvapjoms zem viena jumta apvieno vairākas dažāda rakstura funkcionālās programmas, radot sinerģiju starp zinātniski pētnieciskajiem procesiem, inovācijām uzņēmējdarbībā, izglītību un izklaidi.
Emocionāli vizuālajā uztveres līmenī ēkas tēls saistīts ar vilni - gan vilni jūrā, gan vilni kā gaismas, skaņas vai citas enerģijas nesēju. Ēkas forma radās pielāgojot viļņa kontūras motīvu ēkas funkcijai nepieciešamajam būvapjomam.
Zinātnes centrs telpiski sastāv no diviem dažādu funkciju būvapjomiem, apvienotiem zem viena jumta/ fasādes. Atdalot šos dažādi funkcionējošos apjomus, tiek radīts jauns dinamisks būvapjoms ar vertikālu akcentu. Liektā jumta plakne pārtop vertikālā fasādes daļā, un jumts kļūst par pilnvērtīgu fasādes daļu, bagātinot ēkas uztveri no attālinātiem skatupunktiem.