Jurakalni

Novietne
Jurakalni, Amatciems
Funkcija
Privātmājas
Stadija
Skiču projekts
Zemesgabals
12000 m2
Platība
1112 m2

Skiču projekta ietvaros paredzēts izstrādāt risinājumu divu identisku un vienas atsevišķas ēkas arhitektoniskajam tēlam un programmai. Galvenais risinājuma mērķis ir pareizās saiknes un kompromisa atrašana starp zemesgabala stāvo reljefu, ainaviskajiem vienvirziena skatiem un kompaktiem “kalnu” ēku apjomiem. Būtiskākā panāktā risinājuma vērtība ir autentisks ēku plānojums, kurš ir gan pakļauts esošā reljefa formai, tai sekojot, gan vietām “izkāpj” ārā no tā izmantojot pusstāvu principu.