Kuldīgas Kultūras centra ēku un pagalma pārbūve un atjaunošana

Novietne
Raiņa ielā 21, Kuldīgā, Kuldīgas novadā
Funkcija
Kultūras nams
Stadija
Realizācija / 1. vieta konkursā
Zemesgabals
2248 m2
Platība
1917 m2

Kuldīgas kultūras nams būvēts 20. gs. sākumā kā Kuldīgas sadraudzības biedrības nams. Ēka piedzīvojusi vairākas kardinālas pārbūves, kā rezultātā tā zaudējusi savu sākotnējo tēlu. Projekta ietvaros apvienotas un atjaunotas dažādu periodu pārbūvju veiksmīgākās detaļas un risinājumi, saliedējot tās vienotā, jaunā fasādes risinājumā. Ēkas galvenais funkcionālais koncepts paredz to dalīt divos zonējumos, viens, kas paredzēts ēkas apmeklētājiem, otrs – ēkas darbiniekiem un māksliniekiem. Būtisks priekšlikuma ieguvums- ievērojami paaugstināta lielās zāles ietilpība. Tas panākts, veidojot piebūvi iekšpagalma daļā, kas neiejaucas esošajā ielas telpas struktūrā. Kā jauna struktūra, projektēts pagrabs, respektējot esošo apbūvi - divus brīvstāvošus apjomus, bez redzamiem savienojumiem, tādejādi iegūstot nepieciešamo papildus platību. Konkursa priekšlikumā risināts arī iekšpagalms kā nedalāma kultūras centra sastāvdaļa. Tas paredzēts kā atvērta publiska telpa. Pagalma centrālā telpa veidota ar iesegumā iestrādātu apkaimes tematisko kino karti, kas sasaucas ar Kuldīgas kultūras vēsturi un kalpo gan kā izziņas elements, gan kā vieta atpūtai un kultūras pasākumiem. Labiekārtojuma piedāvājumu izstrādājis SIA apd Alps.