Salaspils kultūras nams “Enerģētiķis”

Novietne
Salaspils, Skolas iela 2
Funkcija
Kultūras centrs
Stadija
Godalgota vieta konkursā
Zemesgabals
6050 m2
Platība
3906 m2

Meta piedāvājums Salaspils kultūras namam “Enerģētiķis” paredz rekonstruēt esošo apjomu, maksimāli saglabātot un izmantojot kultūras nama apjomu un nozīmīgumu, reizē to transformējot par laikmetīgu, modernu, pilnvērtīgi funkcionējošu un ērti lietojamu kultūrtelpu, kas kalpotu par jauno pilsētas centru.

Ēkas tēls veidots lakonisks, ņemot vērā esošo substanci un domājot par energoefektivitātes principiem. Gan ēkas arhitektoniski telpisko, gan funkcionālo kodolu veido esošs lielās/multifunkcionālās zāles apjoms. Kā galvenais fasādes materiāls plānots augstvērtīgs dolomīta plākšņu segums - kā atsauce uz Salaspilī atrodamo minerālu.  Iespēju robežās saglabāts esošais apbūves laukums, veidojot jaunu mazās zāles apjomu pret skvēru.

Būtiska meta sastāvdaļa ir labiekārtojuma plānojuma risinājums visā kvartāla apjomā, kas piedāvā “Enerģētiķim“ piegulošās teritorijas aktīvi atvērt publiskai lietošanai, izveidojot funkcijām bagātu, zaļu pilsētas publisko telpu. Labiekārtojuma piedāvājumu izstrādājis SIA "Landshape".