Siguldas identitāti veidojošs tematiskais plānojums

Novietne
Sigulda
Funkcija
Siguldas pilsēta
Stadija
Realizācija
Zemesgabals
0 m2
Platība
0 m2
Mark arhitekti 2017. un 2018. gadā veica Siguldas identitāti veidojošo tematisko plānojumu sadarbībā ar Grupa 93, IE.LA inženieri un Landshape.
Projekta ietvaros veikta pilsētas teritorijas apsekošana, apzinot kultūrvēsturiski nozīmīgākās pilsētas zonas, tai skaitā vēsturiski iedibinātas pilsētas struktūras saglabātību un potenciālo attīstību, vērtīgākos skatu punktus un pilsētas objektus – parkus, laukumus, mākslas objektus un ēkas. Īpaša uzmanība pievērsta kultūrvesturiskā mantojuma apzināšanai un saglabāšanai, kas balstīta uz vēsturisko ēku un arhitektoniski augstvērtīgu pēckara būvju novērtēšanu, apzinot līdz šim vēl neatklātas kultūras vērtības un izstrādājot metodiku šo būvju aizsardzībai.
Balstoties uz apsekojuma un vērtējum rezultātiem, izstrādātas Siguldas identitāti uzsverošas vadlīnijas gan pilsēttelpas, gan esošās un jaunās apbūves attīstībai kulturvēsturiskajās teritorijās. Izveidots virtuāls Siguldas pilsētas 3D modelis, un sadarbībā ar Grupa 93 izstrādāts Siguldas apbūves noteikumu priekšlikums.