Daugavas stadions

Novietne
Grīziņkalns
Funkcija
Kultūras un sporta kvartāls
Stadija
Konkurss
Zemesgabals
103195 m2
Platība
158822 m2

Daugavas stadiona kompleksa publiskā telpa ir Grīziņkalna parka un tajā pastāvošo brīvā laika pavadīšanas iespēju turpinājums. Stadionu aptverošā kvartāla priekšlikuma telpiskās un funkcionālās koncepcijas pamatā ir lokveida platforma, kuras iekšpusē atrodas centrālais stadiona laukums ar tribīnēm, bet gar ārpusi radiāli tiek organizētas pārējās sporta būves, centrālais pulcēšanās laukums un savienojumi ar pilsētu. Platforma akcentē galveno objektu kvartālā – stadionu, kā arī veido jaunu, centrisku kvartāla organizāciju.

Daugavas stadiona kvartāla priekšlikuma telpiskās un funkcionālās koncepcijas pamatā ir lokveida platforma, kuras iekšpusē atrodas centrālais stadiona laukums ar tribīnēm, bet gar ārpusi radiāli tiek organizētas pārējās sporta būves, centrālais pulcēšanās laukums un savienojumi ar pilsētu. Platforma akcentē galveno objektu kvartālā – stadionu, un veido jaunu, centrisku kvartāla organizāciju. Platforma funkcionāli savieno visas sporta būves, organizē tiešu piekļuvi centrālā stadiona tribīnēm, nodrošina kvartāla piemērotību dažādiem sporta un kultūras pasākumiem, kā arī veido pieejamu publisko telpu pilsētas iedzīvotājiem.

Jaunā kompleksa tēls, kurš veido visa kompleksa identitāti, ir mūsdienīgs un atbilstošs galvenajam mērķim – nodrošināt augstvērtīgu vidi profesionāliem sportistiem un sporta entuziastiem, kompleksa tēls apzināti ir veidots viegls un atvērts. Nonākot kompleksa teritorijā, apmeklētājs nonāk telpiski kvalitatīvā vidē, kura ir kā platforma mērķtiecīgam noskaņojumam un priekšnosacījums, lai rastos izcili sportiski sasniegumi.

Piedāvājums izstrādāts sadarbībā ar arhitektu biroju NAMS