LU Dabaszinātņu centrs

Novietne
Torņakalns, Rīga
Funkcija
Universitātes kompleks
Stadija
Konkursa darbs (1. vieta)
Zemesgabals
6620 m2
Platība
24230 m2

Jaunais Dabaszinātņu akadēmiskais centrs simboliski novietots uz pakalna. Zināšanas ir tas pēc kā ir jātiecas, kāpnes pa kurām pašam ir jāuzkāpj. Mēs ticam, ka jaunrade arhitektūras jomā, radot spēcīgu un funkcionāli pamatotu ēkas tēlu spēj dot ieguldījumu arī zinātņu attīstībā un Latvijas vārda nešanu pasaulē. Dabaszinātņu akadēmiskā centra arhitektūras priekšlikumu raksturo atvērtība – atvērtība pret apkārtējo vidi un atvērtība iekšējai komunikācijai starp atsevišķām fakultātēm. Centrālā pirmā stāva telpa – Notikumu Halle ir reizē telpisks un notikumu centrs universitātei, kas var kalpot arī par aktu zāli lielāka mēroga pasākumiem. Ēkas kodols - ātrijs ienes gaismu celtnes vidū un kļūstot par orientieri ēkā. Tajā izvietoti semināru balkoni, kuros notiek starpdisciplināru domu apmaiņa. Ātrijs veicina cilvēku un domu saskarsmi, kopības un centra sajūtu. tā augšējie stāvi, atbilstoši funkcijai, atsevišķajām nodaļām kārtojoties vienai uz otras, formē vienotu būvmasu. Ieeja ēkā organizēta no sabiedriskā laukuma puses veidojot ēkas funkcijai atbilstošu priekšlaukumu. Dabas zinātņu centra fakultātēm atvēlētie augšējie stāvi nosegti ar dubulto fasādi. Tā ir noklāta ar sešstūra formas žalūzijām vadot saules enerģijas piekļuvi un pasargājot ēku no pārkaršanas karstā laikā, savukārt ziemas sezonā ļaujot saules enerģijai iekļūt ēkā.