LU Dabaszinātņu centrs

Novietne
Torņakalns, Rīga
Funkcija
Universitātes kompleks
Stadija
Konkursa darbs (1. vieta)
Zemesgabals
45411 m2
Platība
119039 m2

Kompleksa telpiskie plānošanas principi: Universitātes kompleksa telpiskajā veidošanā ievērots skaidrs princips – apbūve pa teritorijas perimetru gar aktīvākajām ielām un dzelzceļu ir augstāka un samazinās virzienā uz iekšējā laukuma pusi, radot patīkamu un cilvēka mērogam atbilstošāku vidi kompleksa iekšpusē. Brīvstāvošo apjomu grupu kompozīcija organizē priekšlaukumus, kur veidojas galvenās ieejas fakultātēs, tikšanās vietas un domu apmaiņa.