Brīvības aleja

Novietne
Brīvības bulvāris, Rīga
Funkcija
Publiskā ārtelpa
Stadija
Konkursa darbs (2. vieta)
Zemesgabals
7000 m2
Platība
7000 m2

Konkursa priekšlikums piedāvā pievienot šobrīd nepamanāmo Brīvības bulvāra daļu atpakaļ pilsētvidē un veidot to kā pamanāmu un nepārprotamu Brīvības ansambļa daļu. Labiekārtojuma risinājums akcentē esošās pilsētbūnieciskās kvalitātes un uzsver Brīvības pieminekļa telpisko dominant pilsēttelpā. Trīs radiāli laukumi nosacīti veltīti trim atšķirīgiem vēsturiskiem posmiem Latvijas valsts attīstībā un ap tiem izvietotie labiekārtojuma elementi – simboliskie krēsli kalpo gan kā veltījums katra laikmeta redzamākajiem cilvēkiem, gan kā burtiska vieta atcerei. Izvēlētie materiāli un gaismas padarīs šo vietu par izteiktu vietzīmi, kas būs redzama gan no cilvēka, gan putna perspektīvas.