Alūksnes Tauta nams 2

Novietne
Alūksne, Latvija
Funkcija
Tautas nams
Stadija
Konkursa darbs
Zemesgabals
10894 m2
Platība
1450 m2

Ēkas plānojumā būtiskākā nozīme pievērsta tam, lai dažādo funkciju apvienojums spētu funkcionēt kā vienots organisms, reizē netraucējot katras atsevišķās funkcijas darbību. Kā projekta mērķi redzam veidot Alūksnes Tautas namu kā viesmīlīgu vietu dažādām ar kultūru un izglītību saistītām aktivitātēm, vienlaikus kļūstot par novada centram atbilstošu arhitektūras vietas zīmi.