"Energolukss" biroju ēka

Novietne
Krustpils iela 115, Rīga
Funkcija
Biroju ēka
Stadija
Tehniskais projekts
Zemesgabals
1800 m2
Platība
10000 m2

Ēka projektēta kā viena brīvstāvoša būve, kas sastāv no divām funkcionāli atšķirīgām daļām – biroju daļas un darbnīcu, noliktavas daļas. Iekštelpu plānojums birojam veidots ap centrālu ātriju. Pirmajā stāvā izveitota plaša, atklāta galvenā biroja telpa. Nodalītas funkcionāli nepieciešamās palīgtelpas un klientu apspriežu telpas. Ātrījā plānots izvietot ar “Energolukss” darbību saistītu iekārtu ekspozīciju. Otrajā stāvā nodalīti atsevišķi biroja darbinieku kabineti, konferenču un sapulču zāle, kā arī arhīva un citas palīgtelpas. Iekštelpu plānojums darbnīcu un noliktavas daļai veidots ņemot vērā funkcionālo specifiku. Šajā ēkas daļā izvietotas arī tehniskās telpas, darbinieku ģērbtuves un citas palīgtelpas.