Meža izziņas centrs Tērvetē

Novietne
Tērvete, Latvija
Funkcija
Muzejs, mācību centrs
Stadija
Konkursa darbs (3. vieta)
Zemesgabals
25 m2
Platība
5758 m2

Konkursa priekšlikums veidots kā līdzsvara meklējums starp tradicionālo un jauno, globālo un lokālo. Šo faktoru sintēze mūsu piedāvātajā projektā ved pie ilgtspējīgas arhitektūras. Pamatprincipi, kas to raksturo – resursu taupīšana, veselīga vide un ilgtermiņa domāšana, ir ievēroti kā būtiski, veidojot mūsu projekta priekšlikumu. Mežs kā ļoti daudzslāņaina un dziļa sistēma, ko aplūkojot, atrodam gan ļoti praktiskas lietas un jautajumus, gan mītiskus tēlus un konceptus. Konkursa projekta priekšlikumā parādās šo it kā tik dažādo virzienu kopsaucējs. Izziņas centra ēka veidota no diviem apjomiem. Viens apjoms pilnībā paredzēts ekspozīcijai, otrs - darbnīcu, auditoriju, koferenču un administrācijas telpām. Galvenā ieeja ēkā veidota centrāli, starp abiem apjomiem. Ieeja ēkā reizē ir kā portāls uz mežu, kā simboliski vārti uz to. Caur šiem vārtiem apmeklētājs ierauga meža izziņas taku zonu. Ekspozīcija plānota pandusu sistēmā ap centrālu ātriju. Ātrijā brīvstāvoši kā atsevišķs apjoms atrodas planetārijs. Ātrija pārsegums - līmētu koka konstrukciju telpisks režģis ar virsgaismu. Ekspozīcijas ceļš ved pa spirāli augšup un noslēdzas ar ligzdu – kafejnīcu. Tilta inženieri \"Inženiegu grupa Kurbads Tilti\" Labiekārtojums: ainavu arhitekts Ģirts Runis Interjera konsultanti \"Mākslas Fabrika Nr.7\"