Suži

Novietne
Jaunciema gatve, Suži
Funkcija
Teritorijas attīstība
Stadija
Detālplānojums
Zemesgabals
420000 m2
Platība
42000 m2

Projektā apskatītā teritorija uzskatāma par ekskluzīvu, ņemot vērā tās novietojumu pilsētā, tiešo ūdens klātbūtni un esošās dabas un kultūrvēsturiskās vērtības. Esošās vērtības – Ķīšezers, Sužu kāpa, mazie ainaviskie pauguri, kas veido specifisku lokālu ainavu, lielie, vērtīgie koki, kultūrvēsturiskā vērtība – Sužu muiža, ko projektējis kādreizējais Rīgas arhitekts Karls Felsko, visas ir ievērības cienīgas. Mūsu projekta priekšlikuma pamatā 3 stūrakmeņi – saglabāt un izcelt šīs esošās vērtības, ar pietāti pret tām pievienot jaunas un veidot mūsdienīgu, cilvēkam draudzīgu vidi. Teritorija piedzīvojusi dažādus izmantošanas veidus, tā bijusi kūrorts, armijas bāze. Sužu nosaukums cēlies no lībiešu valodas, vārda nozīme - \"vilks\". Šo motīvu esam izvēlējušies vārtu portālam ieejai teritorijā un iesakam izmantot teritorijas identitātes veidošanai. Kā viens no nozīmīgiem pienesumiem teritorijai - paredzam dubultot ūdens frontes garumu, veidojot jaunu 15 m platu kanālu. Patreizējais krasta līnijas garums aptuveni 2 km, projekta priekšlikums paredz 3.9 km garu apbūves teritorijām piekļaujošos krastamalu. Plānota parka apbūves tipoloģija ar plašām publiskajām zonām. Būvlaide paredzēta ar atkāpi no brauktuves, lai veidotu plašas zaļās zonas ar dubultām alejām, gājēju un veloceliņiem. Ielas paredzētas ar līganiem izliekumiem. Ceļu tīkls plānots tā, lai otršķirīgās ielas būtu bez caurbrauktuves un tādejādi mazinātos satiksmes intensitāte. MARK arhitekti sadarbībā ar: Ainavu arhitekts Ģirts Runis \"LANDSHAPE\" Pilsētplānotāja Iveta Pūķe