Jaunais Rīgas teātris

Novietne
Rīga
Funkcija
Teātris
Stadija
Konkursa darbs
Zemesgabals
1485 m2
Platība
8340 m2

JRT uzkrājis bagātīgu tēlu kopojumu, kas nosaka kādu mēs gribam redzēt atjaunoto teātra ēku kompleksu nākotnē. JRT gadu gaitā ģenerētie stāsti ir saikne starp vēsturisko teātra arhitektūru, mūsdienu jaunpienesumu un nākamo lietotāju un apmeklētāju apziņu. Tie rada piederības sajūtu. Stāstu vērtīgums ieaudies teātra ēkas sienās un griestos. Tāpēc galvenās koncepcijas pamatā ir daudzslāņaino, mazliet spocīgo un visiem mīļo Jaunā Rīgas teātra telpisko sajūtu saglabāšana. Tā panākta, maksimāli respektējot ēku ar visiem uzslāņojumiem Lāčplēša ielā 25 un iegūstot laikmetīgu un mūsdienu prasībām atbilstošu būvapjomu pagalmā.